Kratrar bildas

Dellensjöarna, världens vackraste krater

Processen – en krater bildas

bild_21Meteoriten har just börjat tränga in i jordskorpan. Vid kontakten utlöses en shockvåg.

Shockvågens energi förångar meteoriten och smälter en del av berggrunden (svart). I ett stort område av jordskorpan krossas berggrunden (prickat).

 

bild_31Shockvågen accelererar också material.
En del av detta kastas ut i omgivningen som ejekta, varvid en krater bildas. En del trycks in i kraterns sidor, varvid randen höjer sig.

Det utkastade materialet landar i och om kring kratern. Allteftersom kratern vidgas, höjer sig dess botten.

När energin ebbat ut, och kratern upphört att växa, störtar den in. Därmed blir den ännu vidare, men också mycket grundare. En central upphöjning omgiven av en ring sänka blir kvar.

bild_41Kratern kan fyllas igen och täckas över med sedimentära avlagringar. Då bevaras den från nednötning genom erosion.

 

Translate »