Plats 47.5 – Oasen Kolugnshagen

Dellenriket
Dellenriket
Plats 47.5 - Oasen Kolugnshagen
/

Oasen Kolugnshagen.

Mellan Svågans södra del och Forsen, finns Kolugnshagen. Där skidbron korsar älven, fanns under tidigt 1800-tal flera kolugnar och ett bostadshus kallat ”Smällars”. Fortfarande kan man se rester av jordkällaren i sluttningen. På 1930-talet fanns här festplats med dansbana. Husmödrarna på ”Sörsia” hade här sin tvättplats. Platsen har varit ett paradis för fiskare. Här kunde man få både lax, harr, abborre och gädda.