Plats 47.6 – Flora, fåglar och bävrar

Dellenriket
Dellenriket
Plats 47.6 - Flora, fåglar och bävrar
/

Flora, fåglar och bävrar.

Fortsätt nedströms efter Svågan till informationsskyltar om flora och fågelliv. Vid motsatta  stranden kan man sena kvällar se bävrar i arbete. Bäverhyddornas ingång är under vattenytan. I detta område användes Svågan som hamn före år 1870.

Vänd här och gå samma stig tillbaka. Vid träbron, fortsätt på samma sida längs älven, till bron vid södra infarten. Den sista biten gick vi på gamla landsvägen till en betydligt lägre träbro före 1916, då en ny bro av betong och ny tillfart, byggdes.