Plats 47.8 – Bruket

Dellenriket
Dellenriket
Plats 47.8 - Bruket
/

Bruket.

Uppfördes med administrationsbyggnad och arbetarbostäder under 1820-talet. Jordbruket försåg den anställda befolkningen med  livsmedel. Här på norra sida älven står gamla herrgården med annex kvar.

I övrigt finns bara ett fåtal gamla byggnader kvar. På andra sidan infarten byggdes 1892, en ny större herrgård. Alla bolagets byggnader är nu privatägda.

Vägen närmast bruket norrut, är gamla vägen till Hedvigsfors Bruk. Där vägen kröker står en månghundraårig fura. Den fick tidigt namnet ”Skänktallen”.  Här passerade fororna med malm från hamnen resp. stångjärn till hamnen. Här fanns långt fram i tiden ett järnräcke där forkarlarna band sina hästar. Ca. 30 m till höger fanns ett mindre timrat hus (kvar), där forkarlarna kunde få mat, och dryck serverad.

Nere vid vägkorsningen stod fram till 1950-talet ”Fröklängan”, Där framställdes tidigare skogsfrö från kottar, för användning i skogen.

Åk Vesslavägen tillbaka mot Strömbackavägen. Tag till höger ut på Strömbackavägen och fortsätt väg 741 mot grannbyn Avholm. På andra sidan byn Avholm, på vänster sida går vägen upp till Avholmsberget.

Translate »