Plats 48 – Avholmsberget

Dellenriket
Dellenriket
Plats 48 - Avholmsberget
/

Avholmsberget, en vidunderlig utsikt

Fortsätt  på väg 741 och till Avholm. På andra sidan byn Avholm, på vänster sida går vägen upp till Avholmsberget.

Där finns servering och en fantastisk utsikt över Dellensjöarna. Väl värd att bese och njuta av. Vid vackert väder skall man bland annat kunna se fem kyrkor.

Dellensjöarna har bildats efter att en kilometerstor meteorit slog ner här för ca 90 miljoner år sedan. På några sekunder omvandlades meteoritens rörelseenergi till värme genom en enorm explosion. Meteoriten förångades och en stor det av berggrunden smälte omedelbar ner till en flytande massa. Stora mängder fragment kastades ut i omgivningarna och efter några tiotals sekunder hade en krater med 20 km diameter bildats.

Genom forskning under ledning av Docent Herbert Henkel från Kungliga Tekniska Högskolan har meteoritens storlek kunnat fastställas mot bakgrund av kraterns storlek, kilometerdjupa sprickbildningar i berggrunden under kratern och det uppslag av materia som uppstod av rekylen vid nerslaget. I nerslagets centrum stänkte berggrunden upp och bildade den landremsa som delar sjöarna. Meteoriten som anses ha haft en diameter på ca en kilometer stor kan jämföras med Nätterön i Norrdellen som är just en kilometer lång. Dellen kan anses vara en framtida leverantör av varmvatten till fjärrvärme, från sprickbildningar i sjöbottnen.

Åk nu tillbaks den väg du kom och  väg 741 till väg 305 och sväng tillbaka mot Friggesund och åk till dess att du ser Plantskolan på höger sida om vägen.

Translate »