Plats 67 – Brännåssågen

Dellenriket
Dellenriket
Plats 67 - Brännåssågen
/

Brännåssågen.     62.02.545         16.15.640

Här står ett gammalt såghus invid Brändbobäcken. En enramig vattendriven såg som byggdes år 1879. Sågen var i drift till 1930-talets början och användes av brännåsborna för husbehovssågning. Sågen provkördes år 2006 och sågades den sista timmerstocken. Intill sågen finns rester efter en kvarn.

Stanna gärna till och ta en titt på den bevarade såganläggningen och ta del av informationen som finns vid sågen.

Fortsätt vidare på den väg du kom och snart kommer du fram till byn Råka där Svågan rinner alldeles intill bebyggelsen. Du passerar också två byar, Långmor och Björsarv, innan du är framme i Råka. Under färden dit får du lyssna om flottningen i Svågan.

Translate »