Plats 33 – Thams kanal

Dellenriket
Dellenriket
Plats 33 - Thams kanal
/

Thams kanal | GPS 61.757209 – 16.8711438

Nu står du vid Thams kanal, som är rester av ett storslaget och utopiskt 1800-tals projekt. Bruksägare P A Tham hade malm i Uppland och kolskogar i Hälsingland. Den gamla ordningen när malm gick på skutor fr. Upplandskusten

Till Hudiksvall, och sedan med foror till Hallbo vid Norrdellen var allt för dyrbart och krångligt tyckte Tham. Alltså beslutade han att öppna en vattenväg från Iggesund vid havet, via Forsasjöarna och ut i Dellen.

Det första han gjorde var att ta bort en damm för bl.a. en kvarn samt muddra norrboån så vattennivåerna blev lika i de båda Dellensjöarna.

Men de styrande i Hudiksvall kände oro för projektet. Skulle transporterna gå via Iggesund och Hudiksvall skulle tyna. De ville i stället bygga en industri-järnväg mellan Forsa och Hudiksvall. Tham han avlida innan något beslut togs

Men hans arvingar kom överens med Hudiksvalls-politikerna och 1858 startade Hudiksvalls Järnvägs AB. En 11 km lång smalspårig järnväg byggdes och invigdes 16 juli 1860. Det var då världens nordligaste järnväg. Kanalen till Forsa användes i 16 år men övergavs när järnvägen dragits fram till Näsviken.

Järnvägstransporterna var beroende av sjötransporterna och användes bara när sjöarna var isfria. Men då gick det mellan 10 och 12 tåg per dygn i vardera riktningen och ibland ända upp till 20 tåg.

Translate »