Plats 08 – Friggesund – Före detta Bruksort

Dellenriket
Dellenriket
Plats 08 - Friggesund - Före detta Bruksort
/

Friggesund. Före detta Bruksort. | GPS 61.893606 – 16.540754

Friggesund är en före detta bruksort med sågverk, kolugnar, och hamn. Nu centralort i Bjuråkers socken. Friggesund blev ett kommuncentrum när Bjuråker och Norrbo kommuner slogs ihop till Bjuråkers kommun.

Boken om Friggesund finns att köpa på Bjuråkers forngård, 198 sid.

Alternativ väg till Friggesund. 1. (Södra infarten)

Vi fortsätter väg 305. Om ca. 200 m. från PREEM, går en väg in till höger. Den leder till Hemvärnsgården (med parkering) där olika aktiviteter som Bingo och Musikkvällar anordnas.

Fortsätt samma väg. Passera bilförsäljning med serviceverkstad, ned för medlut, över gamla bron över Svåga älv (bron enkelriktad vid möte). Efter bron, sväng höger in på hamnvägen, fortsätt ner till Hamnen. (70km/t i samhället).

Alternativ väg till Friggesund. 2. (Norra infarten)

Från PREEM fortsätter vi väg 305. Efter cirka 600 meter passerar vi bro över Svåga älv. Till höger Skogsbolaget HOLMEN s plantskola. Om cirka 75 meter svänger väg 305 90 grader till vänster samt cirka 20 meter längre fram till höger, stor anslagstavla och norra infarten till Friggesund. ( se alternativ 1.)  (70 km/t i samhället)

Sväng höger på Strömbackavägen vid ICA. Kör ca. 150 m. Sväng vänster före brandstationen. Kör hamnvägen till hamnen.

Hamnen

När malmen i Bjuråkersbergen ej kunde användas måste malm tas från Utö och Dannemora gruvor. Malmen gick med båt till Hudiksvall, sedan med hästforor till Hallbo i Norrdellens södra ända. Sedan roddes malmen till Friggesund och Moviken.

Innan hamnen anlades i Friggesund, användes svågans utlopp som av och pålastningsplats.

År 1870 anlades nuvarande hamn i Norrdellen med hamnmagasin. Här hämtades varor till norra delar av socknen. Hamnen anlades av järnbruket i Aldersfors, senare Hedvigsfors, för deras malm- och järntransporter, samt för allmänna privata person- och varutransporter.

Från början gick transporterna via Hallbo i södra ändan av Norrdellen. År 1860 öppnades sjöleden, via Södra Dellen och Tamms slussar, till Forsa, där järnväg från Hudiksvall mötte. Senare förlängdes järnvägen till Näsviken för att slippa den tidsödande slussningen.

På andra sidan Svågan, där idrottsföreningens bro går över, byggde Kasper Wrede två kolugnar 1826. Ytterligare en dubbelugn byggdes av Tamms arvinge Carl Östberg år 1855. Platsen kallas Kolugnshagen.

Ca. 150 m. uppströms byggdes 1828 en dam och en husbehovssåg som sedan 1855 uppgraderades för export av sågade trävaror till England. År 1864-65 byggs vid samma dam, en kvarn. År 1918 byggs kvarnen om och en krafstation om 200 kvA tillbyggs.

Vid hamnmagasinet går en stig längs stranden till badviken. Där finns enkel toalett.

Vi åker Hamnvägen tillbaka och tar höger vid Brandstationen. Vi åker nu på Strömbackavägen.  Efter ca 150 m. ICA-butik och servering i hus till vänster.

Servering med asiatisk mat i huset på andra sidan vägen.

Vi fortsätter Strömbackavägen mot Avholm. På andra sidan byn Avholm, på vänster sida går vägen upp till Avholmsberget.

Där finns servering och en fantastisk utsikt över Dellensjöarna. Toalett.

Vi åker tillbaks väg 741mot väg 305 till Friggesund. I höjd med stor anslagstavla svänger väg 305, på andra sidan vägen mot norr.

Holmens plantskola

Här framställs varje år över 10 miljoner plantor av gran och tall . De skogar som planteras med dagens teknik räknas ge över 20 % mer virke än den skog som idag avverkas.

Om du vill besöka plantskolan måste du först boka tid. Nödvändiga uppgifter finns vid grinden.

På andra sidan väg 305 har man förberett för utbyggnad av plantskolan.

Fjärrvärmecentral

På höger sida väg 305 framställs värme av flis, från skogsavfall, för samhället och plantskolan.

Vi fortsätter väg 305 mot Svedjebo. Efter cirka 2,5 kilometer Väg 772 till vänster, mot Lia, Holmberg, Ängebo, Brännås, Stråsjö med väg mot Ljusdal och Gröntjärn.

Vi fortsätter väg 305 mot Bricka, i ändan av lång motlut, Folkets hus/ Bygdegård till vänster. Privatbygge fam. Vesterberg, Norrdala.

Vi fortsätter väg 305 mot Hedvigsfors. Efter cirka 500 meter. Väg mot Norrdala till vänster.

Vi fortsätter väg 305 och passerar en sträcka med stor areal odlad jord på båda sidor av vägen, kallat Våtmorgatorna.

Vid passage av vattendrag, till vänster: Hedvigsfors jordbruk. Norrlands största lantbruk med en rad av tjänstebostäder. 190 mjölkkor + kalvar och ungdjur.

Ägare: Anders Svässar planerar stor utökning.

Translate »