Plats 09 – Hedvigsfors Bruk

Dellenriket
Dellenriket
Plats 09 - Hedvigsfors Bruk
/

Hedvigsfors. Gammal bruksort från 1740-talet. | GPS 61.967585 – 16.465953

Fortsätt väg 305. Efter cirka 600 meter på vänster sida före detta lanthandel och på motsatt sida före detta handlarens vackra vita bostad. Ägs nu av konstnärspar.

Efter cirka 100 meter tag väg till höger.  Hus till höger, gammal folkskola. Ägs nu av känd sångare. Vandrarhem i flygelbyggnad.

Efter ytterligare cirka 100 meter Bruksgatan. Till höger: Arkivhus och Magasin, byggda i slaggsten.

Till vänster: Herrgårdsparken och Hedvigsfors Herrgård. Numera kursgård.

På 1730-talet hittades järnmalm i det östra berget. Platsen där järnbruket kom att ligga hade ytterligare två viktiga naturtillgångar, nämligen strömmande vatten och enormt stora skogar. Vattnet kunde ge kraft till smedjornas hammare och sågens ramar. Vattenmängden kunde regleras med dammluckor i tre sjöar och två mindre dammar. Timret sågades till byggnadsvirke.

Bruket fick privilegier 1742. 1746 var masugnen klar och levererade 25 ton tackjärn till hammaren. Tackjärn levererades även till bruket i Strömbacka tills Masugnen i Moviken stod klar 1790.

Nu kunde man även framställa slaggsten som blev ett hållbart byggmaterial för en mängd byggnader på bruket. (Ex.vis Magasinet i tre plan).

En gammal körväg leder medströms efter ån. Efter 100 m, rester efter kolhus och manufaktursmedjan. Vid slutet av vägen: Kraftstation fr. 1950-talet.

Vi fortsätter över bron vid ändan av sjön och  upp för backen mot Källsjöbygget.

Boken Hedvigsfors Bruk med nära trehundra års historik på 297 A4 sidor finns att köpa på Bjuråkers Forngård.

Translate »