Plats 24 – Avholmsberget

Dellenriket
Dellenriket
Plats 24 - Avholmsberget
/

Avholmsberget. Utsiktsplats/Restaurang. | GPS 61.911904 – 16.553437

Restaurang, toalett. Strålande utsikt över båda dellarna. För ca 90 miljoner år sedan slog en kilometerstor meteorit ned i skogsområdet där Dellensjöarna sedan bildades. När inlandsisen smälte bort för 3000-3500 år sedan bör Dellensjöarna i stort haft sin nuvarande form. 1:e statsgeofysiker Herbert Henkel.

Vid nedslagets centrum uppmättes höjda temperaturer. Forskarna anser att med hjälp av värmepumpteknologi skulle man kunna med ledningar värma Friggesunds samhälle.

Från restaurangen utgår kraterstigen med informationsskyltar.

Translate »