Plats 25 – Friggesund

Dellenriket
Dellenriket
Plats 25 - Friggesund
/

Friggesund och dess närmiljö. | GPS 61.898038 – 16.545105

Flera kulturstigar finns som utgår från Hamnen.

När malmen i Bjuråkersbergen ej kunde användas måste malm tas från Utö och Dannemora gruvor. Malmen gick med båt till Hudiksvall, sedan med hästforor till Hallbo i Norrdellens södra ända. Sedan roddes malmen till Friggesund och Moviken.

Innan hamnen anlades användes Svågans utlopp som av och pålastningsplats.

År 1870 anlades nuvarande hamn i Norrdellen med hamnmagasin. Här hämtades varor till norra delar av socknen. Hamnen anlades av järnbruket i Aldersfors, senare Hedvigsfors, för deras malm- och järntransporter, samt för allmänna privata person- och varutransporter.

Från början gick transporterna via Hallbo i södra ändan av Norrdellen. År 1860 öppnades sjöleden, via Södra Dellen och Tamms slussar, till Forsa, där järnväg från Hudiksvall mötte. Senare förlängdes järnvägen till Näsviken för att slippa den tidsödande slussningen sträckan Näsviken-Forsa.

Vid Friggesundshamnen går en stig till andra sidan om Svågan. Där idrottsföreningens bro går över, byggde Kasper Wrede två kolugnar 1826. Ytterligare en dubbelugn byggdes av Tamms arvinge Carl Östberg år 1855. Kolveden flottades till ugnarna. Platsen kallas Kolugnshagen. Där ordnades också en fästplats på 1910-talet. Efter ett olycksfall stängdes fästplatsen.

Ca. 250 m. uppströms byggdes 1828 en dam och en husbehovssåg som sedan 1855 uppgraderades för export av sågade trävaror till England. År 1864-65 byggs vid samma dam, en kvarn. År 1918 byggs kvarnen om och en kraftstation om 200 kvA tillbyggs.

Vid hamnmagasinet går en stig till vänster längs stranden till badviken. Där finns enkel toalett. Stigen ingår i en 7 km. lång promenadstig med info. skyltar.

Se större skylt vid badplatsen som är startpunkt.

Translate »