Plats 31 – Järnåldersbosättning, lämningar

Järnåldersboplatsen, 1500 år gamla. Boplatsen är cirka 1500 år gammal. Lämningarna visar att här har stått ett vinkelbyggt hus med lertäckta väggar. Sannolikt har huset brunnit. I närheten finns flera gravhögar från samma tid. Alla är plundrade. Åk tillbaka till Norrbovägen och tag till vänster mot Forsa.