Plats 32 – Josefsberg

Dellenriket
Dellenriket
Plats 32 - Josefsberg
/

Josefsberget. Missionären Josef. | GPS 61.823219 – 16.832901

Efter några kilometer börjar stigningen mot berget. Berget är ett gränsberg mellan Norrbo och Forsa. Halvvägs till krönet står en skylt med texten: Källa. Berget har fått namnet efter missionären Josef, som enligt berättelser stenades till döds här omkring år 1050, när han försökte sprida den kristna läran till hälsingarna. I södra Hälsingland verkade Staffan med samma uppsåt. Båda sades komma från ett Benediktinerkloster i Corbie, vid floden Somme i norra Frankrike.

Vi fortsätter mot Näsviken. Vi åker cirka sex kilometer och kommer till ett vägskäl, där går Forsåvägen till vänster och en affär ligger precis där du skall svänga, där ser du Thams kanal, följ den ett litet stycke till en parkeringsplats, där finns skyltar med info om kanalen och slussen. Här startar också en naturstig.

Translate »