Plats 38 – Hudiksvalls finansmän.

Dellenriket
Dellenriket
Plats 38 - Hudiksvalls finansmän.
/

Spår 5. Hudiksvalls finansmän.

När priser på sågade varor sjunker, avvecklar engelsmännen sitt engagemang i Hälsingland. Men staden Hudiksvall är i det här laget ekonomiskt beroende av träindustrin och Regnander som är med och styr utvecklingen. Ett nytt bolag, ”Hudiksvalls Trävaruaktiebolag” bildas. Och igen får Regnander en viktig position, nu som delägare och styrelseledamot. Han har stors försänkningar i de politiska kretsarna. Och när det nya Hudiksvallsbolaget 1868, ska köpa in Engelska Bolagets tillgångar så ställer stadsfullmäktige i Hudiksvall upp med ett stort lån för att affären ska kunna bli av. Beslutet är inte alls okontroversiellt hos hudiksvallsborna och det kommer att leda till ett regelrätt upplopp i stan. Om det får vi veta mer när vi kommer till Hudiksvall. Men Hudiksvalls Trävaru-aktiebolag fortsätter oförtrutet att expandera och bygger en ny stor ångsåg på en av Håstaholmarna i Hudiksvall, dessutom köper man in ett antal mindre sågverk, år 1903 införlivar dom gamla anrika Iggesunds Bruk med både järnbruk och sågverk. Forsa ångsåg driver dom fram till år 1911. Via sammanslagningar och uppköp så kan man följa tillgångarna i Hudiksvalls Trävaru-aktiebolag ända in i dagens multinationella HOLMEN Ab som tillverkar och säljer trävaror, kraft, tryckpapper och kartong. Holmen har 4.600 anställda och äger över 1 milj. hektar skog.

 

Nu går färden vidare mot Hög. Kör tillbaka till Norrbovägen och tag till höger, vid nästa vägskäl har du skylten mot Hög. Vi ska stanna vid Glimsta, och dit är det ca. 5 km.

Translate »