Plats 39 – Glimsta.

Dellenriket
Dellenriket
Plats 39 - Glimsta.
/

Spår 6. Glimsta.

Här i Glimsta har du en magnifik utsikt över högsbygden. Hela den här slätten var en havsvik för tusen år sedan. Genom landhöjningen pressades havet tillbaka och den tidigare havsbottnen blev bördig jordbruksmark.

Här ligger flera stora hälsingegårdar, gårdarna har ofta ett högt läge och syns på långt håll. Mangårds-byggnaden är nästan alltid i två våningar, i många fall är den hopbyggd med ladugården. När de här gårdarna byggdes var fönsterglas en dyrbarhet som signalerade välstånd och förmögenhet. De flesta gårdarna här har imponerande rader av fönster. Som kontrast till dessa ”timmerslott” står ”utanvidsbebyggelsen”, det är små hus i enkel stil som beboddes av folk som inte var direkt knutna till jordbruket som exempel hantverkare och båtsmän. I Hög skulle det finnas nio båtsmän, de hade ansvaret för transporterna med båt som var en viktig funktion i dåtidens samhälle. Den som blev båtsman fick ett torp, och det fick han behålla hela livet. När han gick bort så fick de anhöriga rätten att bo där. Alltså behövdes det hela tiden nya torp, och i mitten av 1800-talet var det i den här socknen inte mindre än 27 båtmanstorp. Hög var alltså en bördig byggd, kanske den bördigaste i hela Hälsingland. Men ändå var det få gårdar som fick hela sin bärgning från jordbruk och kreaturshållningen. Det vanligaste var att man hade en bit skogsmark där man bedrev ett svedjeskogsbruk som också kunde ge en viss avkastning. Nästa stopp, Högs kyrka.

Translate »