Plats 41 – Gravarna.

Dellenriket
Dellenriket
Plats 41 - Gravarna.
/

Spår 8. Gravarna.

Vägen kantas av gravar från forntiden. De människor som levde här det första tusentalet efter Kristus har lämnat många spår efter sig här finns ett fyrtiotal gravhögar som restes mellan 200 och 400 år efter kristus. De är alltså äldre än de stora högarna i gamla Uppsala. En del av gravarna är bara någon meter i diameter. Den största är 30 m. i diameter och nära 5 m. hög.

Gravarna har plundrats genom tiderna, men arkeologerna har hittat rester efter vardagsföremål som nålar en kam en sländtrissa, resterna av en sköld, ett svärd. Det allra märkligaste föremålet är en Romersk vinskopa från Capua, utanför Rom. Skopan tillverkades ca. 200 år efter Kristus, också den tidens människor hade ett organiserat utbyte med omvärlden. Många av föremålen finns på Hälsinglands museum i Hudiksvall.

Nu fortsätter vi ca. 3 km, till Hälsintuna kyrka.

Translate »