Plats 42 – Hälsingtuna kyrka.

Dellenriket
Dellenriket
Plats 42 - Hälsingtuna kyrka.
/

Spår 9. Hälsingtuna kyrka.

Under den fortsatta färden mot Hudiksvall ser vi redan på avstånd Hälsingtuna kyrka till höger. Den byggdes i början av 1200-talet, som en s.k. klövsadelkyrka,

alltså med torn både i öster och väster. När kyrkan byggdes gick havet ända fram hit och kyrkan hade en kraftig mur not sjösidan. Det var inte långt till den gamla försvarsborgen ”Tunaborg” som låg på en udde i Tunasjön. Borgen byggdes under yngre järnåldern, någon gång mellan  500 och 1000 år efter Kristi födelse. I borgen sökte traktens befolkning skydd under orostider. Tunaborg säkrades med branter mot havet och en 125 m. lång vall inåt land. Utanför kyrkan finns två runstenar varav den ena troligtvis är den största i Sverige. Runstenarna restes långt innan kyrkan byggdes.

Nu fortsätter vi mot Hudiksvall. Nästa spår är en vägbeskrivning.

Translate »