Plats 23 – Båttrafiken på Dellarna

Dellenriket
Dellenriket
Plats 23 - Båttrafiken på Dellarna
/

Dellensjöarna. Meteoritnedslag. | GPS 61.921215 – 16.612751

Viktiga transportvägar i hundratals år. Malm och järntransporter till och från bruken. Genom flottning transporterades det avverkade virket från Valsjöns och Alsjösjöns flottningsleder via Dellensjöarna till sågverken.

Från mitten av 1800-talet till mitten av 1900-talet var flera båtar sysselsatta med gods och persontransporter över Dellarna.

Se boken om Friggesund. Säljs på Bjuråkers Forngård. 198 sidor.

Plats 24 – Avholmsberget

Dellenriket
Dellenriket
Plats 24 - Avholmsberget
/

Avholmsberget. Utsiktsplats/Restaurang. | GPS 61.911904 – 16.553437

Restaurang, toalett. Strålande utsikt över båda dellarna. För ca 90 miljoner år sedan slog en kilometerstor meteorit ned i skogsområdet där Dellensjöarna sedan bildades. När inlandsisen smälte bort för 3000-3500 år sedan bör Dellensjöarna i stort haft sin nuvarande form. 1:e statsgeofysiker Herbert Henkel.

Vid nedslagets centrum uppmättes höjda temperaturer. Forskarna anser att med hjälp av värmepumpteknologi skulle man kunna med ledningar värma Friggesunds samhälle.

Från restaurangen utgår kraterstigen med informationsskyltar.

Plats 25 – Friggesund

Dellenriket
Dellenriket
Plats 25 - Friggesund
/

Friggesund och dess närmiljö. | GPS 61.898038 – 16.545105

Flera kulturstigar finns som utgår från Hamnen.

När malmen i Bjuråkersbergen ej kunde användas måste malm tas från Utö och Dannemora gruvor. Malmen gick med båt till Hudiksvall, sedan med hästforor till Hallbo i Norrdellens södra ända. Sedan roddes malmen till Friggesund och Moviken.

Innan hamnen anlades användes Svågans utlopp som av och pålastningsplats.

År 1870 anlades nuvarande hamn i Norrdellen med hamnmagasin. Här hämtades varor till norra delar av socknen. Hamnen anlades av järnbruket i Aldersfors, senare Hedvigsfors, för deras malm- och järntransporter, samt för allmänna privata person- och varutransporter.

Från början gick transporterna via Hallbo i södra ändan av Norrdellen. År 1860 öppnades sjöleden, via Södra Dellen och Tamms slussar, till Forsa, där järnväg från Hudiksvall mötte. Senare förlängdes järnvägen till Näsviken för att slippa den tidsödande slussningen sträckan Näsviken-Forsa.

Vid Friggesundshamnen går en stig till andra sidan om Svågan. Där idrottsföreningens bro går över, byggde Kasper Wrede två kolugnar 1826. Ytterligare en dubbelugn byggdes av Tamms arvinge Carl Östberg år 1855. Kolveden flottades till ugnarna. Platsen kallas Kolugnshagen. Där ordnades också en fästplats på 1910-talet. Efter ett olycksfall stängdes fästplatsen.

Ca. 250 m. uppströms byggdes 1828 en dam och en husbehovssåg som sedan 1855 uppgraderades för export av sågade trävaror till England. År 1864-65 byggs vid samma dam, en kvarn. År 1918 byggs kvarnen om och en kraftstation om 200 kvA tillbyggs.

Vid hamnmagasinet går en stig till vänster längs stranden till badviken. Där finns enkel toalett. Stigen ingår i en 7 km. lång promenadstig med info. skyltar.

Se större skylt vid badplatsen som är startpunkt.

Translate »