CD4 00 Inledning

Dellenriket
Dellenriket
CD4 00 Inledning
/

Plats 46 – Bjuråkers Hembygdsgård

Dellenriket
Dellenriket
Plats 46 - Bjuråkers Hembygdsgård
/

Bjuråkers Hembygdsgård | 61.51679 16.33314

Bjuråker hembygdsgård kallas i dagligt tal för ”Forngården”. Den började uppföras 1953 och invigdes 1956, då den bestod av 3 byggnader. Efter hand har den utökats och för närvarande finns ett 30-tal hus plus kiosker och andra små byggnader på området. Det har blivit en av länets största hembygdsgårdar. Här finns en praktfull 1700-tals parstuga, Jensors, som var den första som sattes upp. Där finns vägg och takmålningar av Gustaf Reuter och Erik Eriksson. På tunet står också Frisbogården som är ett tvåvåningshus från sekelskiftet 17-1800 talet. Inom området finner man bland annat skolmuseum, bakstuga, kyrkstuga, 4 härbren, 3 logar, storhässja, servering, skogsmuseum, fäbodvall.  Vid stora entrén finns en byggnad med expedition, handelsbod, kök, utställningsrum mm. Sommartid är en servering öppen vid tunet där för övrigt midsommarfirande och andra tillställningar äger rum.

Bjuråkersstämman anordnas varje år tredje helgen i juli. Forngården är öppen vissa dagar under vinterhalvåret. Från och med midsommar och 5-6veckor framåt är serveringen öppen och fyra måndagar i juli anordnas allsångskvällar.

För mer information gå in på hemsidan www.hembygd.se/bjuraker eller ring 0653-15070 för överenskommelse om ett guidat besök.

Åk nu vidare till Friggesund genom att åka ut till väg 305 och svänga vänster.

Plats 47 – Mot Friggesund, Södra infarten.

Dellenriket
Dellenriket
Plats 47 - Mot Friggesund, Södra infarten.
/

Mot Friggesund, Södra infarten. | 61.53092  16.32439

Fortsätt väg 305. Cirka 200 meter efter PREEM-macken, svänger du till höger. Vägen leder förbi Hemvärnsgården där olika aktiviteter som Bingo och musikkvällar anordnas. Fortsätt samma väg. Passera bilförsäljning med serviceverkstad. Före 1950-talet var detta ortens ”Centrum” med café,  butiker och bensinstation med verkstad och bussbyten till de olika byarna.

Fortsätt vägen ned till  gamla bron över Svåga älv. Efter bron, fortsätt rakt fram, Strömbackavägen. Passera Brandstationen och Hamnvägen. Fortsätt rakt fram till ICA-butiken på vänster sida som har turistinformation.

Plats 47.1 – Friggesund.

Dellenriket
Dellenriket
Plats 47.1 - Friggesund.
/

Friggesund.                                                                   

Friggesund ett sjönära samhälle. Före detta  Bruksort med sågverk, kolugnar, och hamn. Under 1950-talet och framåt, har orten växt till ett samhälle. Nu är Friggesund centralort i Bjuråkers gamla socken. Friggesund blev ett kommuncentrum när Bjuråker och Norrbo kommuner slogs ihop till Bjuråkers kommun år 1952. Från år 1971 ingår Bjuråkers kommun i Hudiksvalls storkommun.

Mer information och uppgifter finns i boken: ”Friggesund ett sjönära samhälle i Bjuråkers Dellebygd”. 198 sidor A4, med många bilder. Finns att köpa på Bjuråkers Forngård. Tel. 0653 – 15070.

Nu kan du välja att ta en rundtur i Friggesunds området och ta del av både historiska och nutida intressanta platser. Väljer du att göra detta så går du vidare till podcasterna med nummer 2.1 till 2.7.

Det finns även små häften  att köpa på ICA i Friggesund och Forngården i Bjuråker, som beskriver ännu fler intressanta fenomen och utflyktsplatser i Friggesund med närområde.

Väljer du att åka vidare utan att närmare höra mera om Friggesund och dess nära omgivningar hoppar du till podcasten nummer tre och fortsätter vidare.

Plats 47.2 – Hamnen

Dellenriket
Dellenriket
Plats 47.2 - Hamnen
/

Hamnen 61.53.898   16.32.772

Innan hamnen anlades i Friggesund, användes Svågans utlopp som av och pålastningsplats. År 1870 anlades nuvarande hamn i Norrdellen med hamnmagasin. Här hämtades varor till norra delar av socknen. Hamnen anlades av järnbruket i Aldersfors, senare Hedvigsfors, för deras malm- och järntransporter, samt för allmänna privata person- och varutransporter.

Från början gick transporterna via Hallbo i södra ändan av Norrdellen. År 1860 öppnades sjöleden, via Södra Dellen och Tamms slussar, till Forsa, där järnväg från Hudiksvall mötte. Senare förlängdes järnvägen till Näsviken för att slippa den tidsödande slussningen.

Kör Hamnvägen tillbaka. Sväng höger Skolvägen. På höger sida: Dellengården, Frejagårdens särskilda boende för äldre och Friggesunds skola.

Sväng höger Vesslavägen ned mot sjön.

Plats 47.3 – Badplatsen Vesslaviken

Dellenriket
Dellenriket
Plats 47.3 - Badplatsen Vesslaviken
/

Badplatsen Vesslaviken.  | 61.53.821   16.33.658

Vesslaviken är långgrund och har under alla tider varit bygdens badpats.

För att skydda viken byggdes under 1950-talet en pir på norra sidan, av sten och grus som forslades bort från Avholmsberget när bilvägen byggdes upp till utsiktsplatsen på berget.

Vintertid kan man se att varmt vatten från ett underjordiskt utlopp strömmar ut i viken och lämnar en upp till 25 m lång råk med öppet vatten.

Vid Vesslaviken stor informationstavla över vandringsleden Strandpromenaden längs Dellen och Svågan.

Leden har informationstavlor på många ställen, som berättar om platser och händelser.

För dej som vill se det vackra området längs Svågan. Gå Strandpromenaden!

Plats 47.4 – Skolskogen

Dellenriket
Dellenriket
Plats 47.4 - Skolskogen
/

Skolskogen. 61.53.821     16.33.658

Från badplatsen går en stig längd Norra Dellens strand. Följ den cirka 200 m. så kommer du fram till Skolskogen, ett kärt utflyktsmål för både skolans elever, bybor och tillfälliga gäster. En oas mitt i tallskogen.

Här finns grillplats med vindskydd, en kåta med spåntak och en s.k. teambana. Skolan i samarbete med idrottsföreningen Bjuråkers  GIF, samt privatpersoner, anlade Skolskogen.

I anslutning till skolskogen ligger idrottsplatsen Vesslamon. Den tillhör Bjuråkers gymnastik och idrottsförening (BGIF) bildad 1952. Fotbollsplanen började planeras och byggas 1959. År 1972 byggdes egen klubblokal och i november 1993 egna omklädningsrum. Fram till dess hade man hyrt av skolan. Fotboll, ishockey, gymnastik och skidor, är viktiga verksamhetsområden. Antal medlemmar är cirka 300.

Gå stigen till hamnen Fortsätt stigen till höger vid hamnlokalen. Gå uppför mindre backe och t.h. om toaletterna. Gå väg till korsning. Gå vänster ned för backen och  träbro över Svågan.

Plats 47.5 – Oasen Kolugnshagen

Dellenriket
Dellenriket
Plats 47.5 - Oasen Kolugnshagen
/

Oasen Kolugnshagen.

Mellan Svågans södra del och Forsen, finns Kolugnshagen. Där skidbron korsar älven, fanns under tidigt 1800-tal flera kolugnar och ett bostadshus kallat ”Smällars”. Fortfarande kan man se rester av jordkällaren i sluttningen. På 1930-talet fanns här festplats med dansbana. Husmödrarna på ”Sörsia” hade här sin tvättplats. Platsen har varit ett paradis för fiskare. Här kunde man få både lax, harr, abborre och gädda.

Plats 47.6 – Flora, fåglar och bävrar

Dellenriket
Dellenriket
Plats 47.6 - Flora, fåglar och bävrar
/

Flora, fåglar och bävrar.

Fortsätt nedströms efter Svågan till informationsskyltar om flora och fågelliv. Vid motsatta  stranden kan man sena kvällar se bävrar i arbete. Bäverhyddornas ingång är under vattenytan. I detta område användes Svågan som hamn före år 1870.

Vänd här och gå samma stig tillbaka. Vid träbron, fortsätt på samma sida längs älven, till bron vid södra infarten. Den sista biten gick vi på gamla landsvägen till en betydligt lägre träbro före 1916, då en ny bro av betong och ny tillfart, byggdes.

Plats 47.7 – Forsen

Dellenriket
Dellenriket
Plats 47.7 - Forsen
/

Forsen.

Längst upp, där gamla landsvägsbron korsar älven, finns info.

skyltar som berättar om verksamheten nedanför dammen. Här fanns sågverk, husbehovssmedja, kvarn, från 1820-talet, senare med påbyggd kraftstation. Nu finns endast avholmsböndernas gamla linskäckt kvar. Älven var en viktig flott-ningsled och i en ränna passerade på våren stora mängder virke förbi anläggning-arna, fram till 1950-talet. Därefter fraktades virket med lastbil. År 1970 revs bolagets anläggningar vid forsen. Vid södra brofästet går gamla vägen till Lia by. På andra sidan kom landsvägen söderifrån in på den då låga träbron. Den nya höga betongbron år 1916 krävde en ny påfart söderifrån.

Passera över bron. På vänster sida en äng med informations tavlor om gamla bruket.

Translate »