Plats 05 – Delsbo forngård

Dellenriket
Dellenriket
Plats 05 - Delsbo forngård
/

Delsbo Forngård. | GPS 61.818505 – 16.561124

Husen här på Delsbo forngård har stått på olika platser i Dellenbygden och flyttats hit av Delsbo hembyds- och fornminnesförening. Flera av husen stammar från 1500-talet och har tidstrogna inredningar. I några av dem finns fantastiska interiörmålningar från 1700-talet, utförda av traktens stora målare Gustav Röjter och hans lärljunge, Snickarmålarn.

Här finns också lintork, loge, herbre, bakstuga, bönhus, bruthus, knektstuga, skola och mycket mer.

Just här på forngården ordnas Delsbostämman varje år, första helgen i juli. Ofta kommer det då över tio tusen besökare hit. Stämman är Sveriges äldsta spelmansstämma och den blev centrum för 1970-talets stora folkmusikvåg. Delbostämman har beskrivits som en blandning av Skansen och Woodstock.

Här finns det nationalromantiska draget med dräktklädda spelmän som tågar under svenska flaggor och så finns här alternativrörelserna med helt andra förhållningssätt till musiken.

Kanske är det just den blandningen som gjorde att det så kallade buskspelet – ett spontant spelande i buskarna vid sidan av scenerna – tog sin form just här.

Nu ska vi fortsätta väg 305 framåt i fem kilometer till Bjuråkers kyrka.

Translate »