Välkommen till Dellenriket!

UPPLEV HISTORISKA PLATSER – DELLENRIKET

www.facebook.com/Dellenriket

Dellenriket är ett kulturellt naturäventyr för turister och alla andra som vill se och besöka historiska platser i Hälsingland och främst då runt Dellenbygden.

Dellenriket har sammanställt fyra turistresor med ca 70 historiska platser som beskrivs med hjälp av inspelad röst och/eller text om varje plats och karta.

På resorna skildras människornas liv, deras kultur, miljöer och landskapet vi rör oss i. Det visar autentiska miljöer och de är tillgängliga dygnet runt och nästan året om.

Du kan fritt ladda ner inspelningen, texten och kartunderlaget.

Färdvägarna med besöksplatserna visas på en karta och som du kan hålla dig till den för att inte tappa orienteringen. Du kan också själv bestämma vilka platser du vill besöka genom att själv komponera din resa genom att gratis ladda ned podcasterna som finns på hemsidan.

En ny 10 mil lång resväg genom 25 byar och med över 40 besöksplatser har nyproducerats. Den resvägen passerar till allra största delen genom Svågadalen. 

Ett av Dellenrikets mål är att fler ska uppleva de utvalda historiska platserna och lära sig mer om Dellenbygden och Hälsingland. Många besökare talar entusiastiskt om landskapet, naturen och kulturen så glöm inte ta med kamera.

Resan till Dellenrikets historiska platser

Färdvägen i Dellenriket med alla historiska platser är uppdelad i tre delar.

Del 1 – Resa i Dellenriket

Om du färdas alla fyra resvägarna och besöker alla besöksplatserna blir resan över 30 mil och vill du besöka alla platser är det lämpligast att dela upp din resa på flera dagar.

Resväg 1 – Från Delsbo och upp till Furuberg samt de bästa utsiktsplatserna över Norrdellen

Resväg 2 – Från Bjuråker mot Näsviken – Norrbo och Gammelsträng, ta med badbyxor och passa på och doppa dig i Dellen.

Resväg 3 – besöksplatser inom den östra delen av landskapet i närheten av staden Hudiksvall.

Resväg 4 – En ny 10 mil lång resväg genom 25 byar och med över 40 besöksplatser har nyproducerats. Den resvägen passerar till allra största delen genom Svågadalen. 

Under fliken Resa i Dellenriket har du alla 4 resor i text och många platsers GPS nummer.

Del 2 – Kartor

Under fliken kartor finns alla kartor samlade. Du kan ladda ner varje resväg var för sig för en enklare och mer in zoomad karta lämplig för att skriva ut på en A4.
Alla fyra turistresor inom Dellenriket finns att ladda på en stor karta, men den rekommenderas endast för A3 utskrifter.

Del 3 – CD-SKIVOR

Dellenriket säljer CD skivor som har samma ljudspår med inspelat material som de som finns under fliken podcast.

Det finns en dubbel CD för resväg 1 och 2 som du spelar för varje besökspunkt i takt med förflyttningen.
Det finns en CD skiva för resväg 3 och snart en för resväg 4 som säljs separat. CD skivorna säljs på följande platser. Om du kör alla fyra

En Lista på platser där du kan köpa CD skivor finns här.

Del 4 – Podcast – ljudfiler med information om varje plats.

Du kan välja till vilken Podcast resväg du ska till genom att välja en från fliken som dyker upp.
Just nu har Apple telefoner problem att komma fram till just dessa. För dig med Apple mobil, dator alt. surfplatta gå hit…

Vilka är Dellenriket

Det är Bjuråkers Hembygdsförening som är huvudman för Dellenriket och föreningar, sammanslutningar och byalag svarar för besökspunkterna inom sina respektive lokalområden. Deras medlemmar har olika kompetenser vilket borgar för att miljöerna och kulturen värnas och utvecklas efter hand som tiden går. De utgör sakkunskapen.

Vi hoppas att vi med Dellenriket ger turister en form som erbjuder upplevelser, insikter och intressanta aspekter på samhällsutvecklingen i en genuin Hälsingebygd. Självklart hoppas vi också på att vi som bor här ser och tar möjligheterna att använda Dellenrikets erbjudanden.

Andra språk än svenska (översätt texterna)

Texterna kan med ett enkelt knapptryck översättas till mer än ett hundra olika språk genom funktionen Google Translate. Översättningarna blir dock inte i alla delar ordagranna, men blir fullt förståeliga och användbara.

Välj språk från listan till höger – se bild:

Google Translate - men du kan inte välja språk i denna bild utan i högerspalten.
Google Translate – men du kan inte välja språk i denna bild utan i högerspalten.

KOMMANDE NYHETER

En ny cd skiva planeras att ges ut för den fjärde resvägen som är 10 mil lång och går genom 25 byar. Resvägen går till stor del inom Svågadalens geografiska område. CD skivan kommer att säljas på utvalda ställen och mer information om detta kommer så fort de är ute i handeln.

En bok med text och bilder om alla besöksplatser i den fjärde resvägen är planerad att ges ut under hösten 2016. Boken kommer att säljas på vissa utvalda försäljningsställen och information om detta.

Kontakt

j.borje.karlsson@gmail.com

petra@pg-ekonomi.se

Tel.kontakt Börje Karlsson 070 – 456 53 14

Translate »