Plats 29 – Hålsjöviken

Dellenriket
Dellenriket
Plats 29 - Hålsjöviken
/

Hålsjöviken, Fåglar och Dellennit metallen. | GPS 61.828218 – 16.749326

Olika sorters fåglar häckar här. Utanför viken ligger Hålsjöholmen som ett reservat. Där finns den speciella bergarten ”Dellenit” som bildades när en meteorid träffade jorden här för 90 milj. år sedan, och som bildade den krater som utgör Dellensjöarna.  Dellenit är en svart finkornig smälta med inslag av den ursprungliga graniten.

På andra sidan viken, på Revön, låg i början av 1900 ett sågverk och ett tegelbruk.

Efter några 100 meter, tag av mot Gammelsträng.

Translate »