Plats 22 – Gulåsen

Dellenriket
Dellenriket
Plats 22 - Gulåsen
/

Gulåsen. Utsiktsplats med milsvida vyer. | GPS 61.931859 – 16.775930

Ovanför Fönebo, Vacker utsikt över Norra och Södra Dellen. Här och på några andra ställen gjordes provplantering med Contorta tall under 1960-talet. Träden avverkades för användning, som bränsleflis.

Återvänd till Moviken och tag vägen mot Friggesund.

Plats 23 – Båttrafiken på Dellarna

Dellenriket
Dellenriket
Plats 23 - Båttrafiken på Dellarna
/

Dellensjöarna. Meteoritnedslag. | GPS 61.921215 – 16.612751

Viktiga transportvägar i hundratals år. Malm och järntransporter till och från bruken. Genom flottning transporterades det avverkade virket från Valsjöns och Alsjösjöns flottningsleder via Dellensjöarna till sågverken.

Från mitten av 1800-talet till mitten av 1900-talet var flera båtar sysselsatta med gods och persontransporter över Dellarna.

Se boken om Friggesund. Säljs på Bjuråkers Forngård. 198 sidor.

Plats 24 – Avholmsberget

Dellenriket
Dellenriket
Plats 24 - Avholmsberget
/

Avholmsberget. Utsiktsplats/Restaurang. | GPS 61.911904 – 16.553437

Restaurang, toalett. Strålande utsikt över båda dellarna. För ca 90 miljoner år sedan slog en kilometerstor meteorit ned i skogsområdet där Dellensjöarna sedan bildades. När inlandsisen smälte bort för 3000-3500 år sedan bör Dellensjöarna i stort haft sin nuvarande form. 1:e statsgeofysiker Herbert Henkel.

Vid nedslagets centrum uppmättes höjda temperaturer. Forskarna anser att med hjälp av värmepumpteknologi skulle man kunna med ledningar värma Friggesunds samhälle.

Från restaurangen utgår kraterstigen med informationsskyltar.

Plats 25 – Friggesund

Dellenriket
Dellenriket
Plats 25 - Friggesund
/

Friggesund och dess närmiljö. | GPS 61.898038 – 16.545105

Flera kulturstigar finns som utgår från Hamnen.

När malmen i Bjuråkersbergen ej kunde användas måste malm tas från Utö och Dannemora gruvor. Malmen gick med båt till Hudiksvall, sedan med hästforor till Hallbo i Norrdellens södra ända. Sedan roddes malmen till Friggesund och Moviken.

Innan hamnen anlades användes Svågans utlopp som av och pålastningsplats.

År 1870 anlades nuvarande hamn i Norrdellen med hamnmagasin. Här hämtades varor till norra delar av socknen. Hamnen anlades av järnbruket i Aldersfors, senare Hedvigsfors, för deras malm- och järntransporter, samt för allmänna privata person- och varutransporter.

Från början gick transporterna via Hallbo i södra ändan av Norrdellen. År 1860 öppnades sjöleden, via Södra Dellen och Tamms slussar, till Forsa, där järnväg från Hudiksvall mötte. Senare förlängdes järnvägen till Näsviken för att slippa den tidsödande slussningen sträckan Näsviken-Forsa.

Vid Friggesundshamnen går en stig till andra sidan om Svågan. Där idrottsföreningens bro går över, byggde Kasper Wrede två kolugnar 1826. Ytterligare en dubbelugn byggdes av Tamms arvinge Carl Östberg år 1855. Kolveden flottades till ugnarna. Platsen kallas Kolugnshagen. Där ordnades också en fästplats på 1910-talet. Efter ett olycksfall stängdes fästplatsen.

Ca. 250 m. uppströms byggdes 1828 en dam och en husbehovssåg som sedan 1855 uppgraderades för export av sågade trävaror till England. År 1864-65 byggs vid samma dam, en kvarn. År 1918 byggs kvarnen om och en kraftstation om 200 kvA tillbyggs.

Vid hamnmagasinet går en stig till vänster längs stranden till badviken. Där finns enkel toalett. Stigen ingår i en 7 km. lång promenadstig med info. skyltar.

Se större skylt vid badplatsen som är startpunkt.

Plats 26 – Blodmyrviken

Dellenriket
Dellenriket
Plats 26 - Blodmyrviken
/

 
Blodmyrviken. Sista avrättningen. | GPS 61.856580 – 16.605469

Berättelse om sista avrättningen i mitten av 1800-talet. Fin bad- och rekreationsplats.

Plats 27 – Norrbo Skans

Dellenriket
Dellenriket
Plats 27 - Norrbo Skans
/

Norrbo skans. Försvarsanläggning. | GPS 61.856657 – 16.612533

Försvarsanläggning som långa tider behärskades av danskarna. Dansk här besegrades 1431. I området: Blodmyrviken.

Vi fortsätter mot Norrbobyn över den år 2015 nybyggda bron över Norrboån mellan Norra och Södra Dellerna. På höger sida efter bron, låg den under 1900-talet välkända nöjesparken Dellenbaden.

Plats 28 – Norrbo kyrka

Dellenriket
Dellenriket
Plats 28 - Norrbo kyrka
/

Norrbo kyrka. Två tallar. | GPS 61.853281 – 16.639712

Invigdes 1799. Ersatte en 1100-talskyrka. Flera av Håken Gullesons skulpturer stals och återfanns på Kanarieöarna!

På 1200-talet gjorde prästen Peder en pilgrimsvandring till Santiago de Compostella. Vandringen tog två år. När han kom hem anlade han en trädgård med frön som han hade med sig, även tallfrön, som anses vara upphovet till de två konstiga tallar, varav en är uttorkad, som ses i dag. (Kallad Per Stabbe och Per Sto). Enligt sägnen var det en dödsdömd kvinna som tvingade dem att sluta växa. ”Så sant som jag är oskyldig kommer de här träden att sluta växa”.

Vid kyrkan står en rad bodar som varit kyrkstallar men som byggts om till förråd.

Plats 29 – Hålsjöviken

Dellenriket
Dellenriket
Plats 29 - Hålsjöviken
/

Hålsjöviken, Fåglar och Dellennit metallen. | GPS 61.828218 – 16.749326

Olika sorters fåglar häckar här. Utanför viken ligger Hålsjöholmen som ett reservat. Där finns den speciella bergarten ”Dellenit” som bildades när en meteorid träffade jorden här för 90 milj. år sedan, och som bildade den krater som utgör Dellensjöarna.  Dellenit är en svart finkornig smälta med inslag av den ursprungliga graniten.

På andra sidan viken, på Revön, låg i början av 1900 ett sågverk och ett tegelbruk.

Efter några 100 meter, tag av mot Gammelsträng.

Plats 30 – Hembygdsgården Galmmelsträng

Dellenriket
Dellenriket
Plats 30 - Hembygdsgården Galmmelsträng
/

Norrbo. Hembygdsgård. | GPS 61.823219 – 16.832901

Platsen sluttar ner mot Hallboviken. Spelmansstämma i juli månad varje år.

Hallbo, längst in i viken, var en gång i tiden en central plats för järnhanteringen i Hälsingland. Hit kom upplandsmalmen vintertid med hästforor. När det blivit öppet vatten roddes malmen till masugnarna i Bjuråker.

Plats 31 – Järnåldersbosättning, lämningar

Dellenriket
Dellenriket
Plats 31 - Järnåldersbosättning, lämningar
/

Järnåldersboplatsen, 1500 år gamla.
Boplatsen är cirka 1500 år gammal. Lämningarna visar att här har stått ett vinkelbyggt hus med lertäckta väggar. Sannolikt har huset brunnit. I närheten finns flera gravhögar från samma tid. Alla är plundrade.

Åk tillbaka till Norrbovägen och tag till vänster mot Forsa.

Translate »